Բարեպաշտական սովորություններ

Խաչակնքում

Եկեղեցու սուրբ հայրերն ասում են, որ ճանապարհ ընկնելիս, ճաշելիս, մոմ վառելիս, քնելիս, արթնանալիս, վտանգի, անհանգստության և այլ պարագաներում խաչակնքվելով՝ մենք պաշտպանվում ենք չարից:

Մատաղ

Երբ մարդիկ ազատվում են որևէ փորձությունից, հաղթահարում են որևէ դժվարություն, ցանկանում են Աստծուն իրենց գոհությունն ու երախտագիտությունը հայտնել կամ ուզում են աղքատի ու կարիքավորի նկատմամբ իրենց հոգատարությունն արտահայտել, հաճախ դիմում են բարեպաշտական մի սովորության, որ մատաղ է կոչվում:

Տնօրհնեք

Տնօրհնեքն աղոթքի կարգ է, որ կատարվում է ոչ թե եկեղեցում, այլ մեր տներում:
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement