Բարեպաշտական սովորություններ

Տնօրհնեք

Տնօրհնեքն աղոթքի կարգ է, որ կատարվում է ոչ թե եկեղեցում, այլ մեր տներում:
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement