Գիտե՞ք, որ

Գիտե՞ք, որ Երուսաղեմում հայ թագուհի կա թաղված

Նա թաղվել է «առաջի դրան ի Ս. Յակոբայ»:

Գիտէ՞ք, որ հայեր Երուսաղէմի մէջ եկեղեցիներ ու վանքեր հիմնած են դեռեւս 4-րդ դարուն

Գիտէ՞ք, որ հայեր Երուսաղէմի մէջ եկեղեցիներ ու վանքեր հիմնած են դեռեւս 4-րդ դարուն

Գիտե՞ք, որ Հայոց Եկեղեցում նորածնի քառասունքից դուրս գալու կարգը կատարվում է ոչ թե երեխայի համար

Գիտե՞ք, որ Հայոց Եկեղեցում նորածնի քառասունքից դուրս գալու կարգը կատարվում է ոչ թե երեխայի համար