Հայտնի Հոդվածներ

Հայոց Վեհարանը

Հայոց Վեհարանը

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 2018 թվականի գործունեության ամփոփ տեղեկագիր

Սուրբ Էջմիածինը սոցիալական ծառայությունների բնագավառում իրականացրել է ընդհանուր 360.070.173 ՀՀ դրամի բարեգործական և սոցիալական ծրագրեր:

Գերագույն հոգևոր խորհուրդն ավարտեց իր աշխատանքները

Եռօրյա ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին Եկեղեցու վարչական, կազմակերպա-իրավական, կանոնական, կարգապահական, սոցիալական և Եկեղեցու առաքելության արդյունավորմանն առնչված այլ հարցեր:
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement