Հարցեր և պատասխաններ

Քահանան կարո՞ղ է հաղորդություն տալ կոմայի մեջ գտնվողին

Հիվանդի հարազատների կամ մտերիմների խնդրանքով քահանան կարող է մկրտել և շրթնահաղորդ անել:

Կարո՞ղ է քահանան խոստովանությունն ուրիշի հայտնել

Կարո՞ղ է քահանան խոստովանությունն ուրիշի հայտնել

Կարո՞ղ եմ հաղորդվել առանց մեղքերի խոստովանության, եթե անգամ շատ եմ ցանկանում

Կարո՞ղ եմ հաղորդվել առանց մեղքերի խոստովանության, եթե անգամ շատ եմ ցանկանում
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement
Place for supporters
& advertisement