Հոդվածներ

Էօռնեկյան» հանրակրթական դպրոց

Իր գոյության վաղ ժամանակներից Հայ Առաքելական Եկեղեցին հատուկ նշանակություն է տվել կրթությանը՝ կարևոր դեր խաղալով ոչ միայն ազգի բարոյական և հոգևոր արժեքների, այլև գիտության, արվեստի, ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման և զարգացման գործում: Այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խորհրդի մեծ գիտակցումով է շարունակում դարերի ավանդույթը։

Իր գոյության վաղ ժամանակներից Հայ Առաքելական Եկեղեցին հատուկ նշանակություն է տվել կրթությանը՝ կարևոր դեր խաղալով ոչ միայն ազգի բարոյական և հոգևոր արժեքների, այլև գիտության, արվեստի, ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման և զարգացման գործում: Այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խորհրդի մեծ գիտակցումով է շարունակում դարերի ավանդույթը։

Place for supporters
& advertisement