Օրվա պատգամ

Ավետարան ըստ Մատթեոսի 14.1-12

Ավետարան ըստ Մատթեոսի 14.1-12

Բայց ես մարդկանցից չէ, որ վկայություն եմ առնում

Բայց ես մարդկանցից չէ, որ վկայություն եմ առնում

Թե մեկը լսելու ականջ ունի, թող լսի

Թե մեկը լսելու ականջ ունի, թող լսի