Օրվա պատգամ

Ով որ այս մանկանը ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում

Ով որ այս մանկանը ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում

Ահավասիկ Քրիստոսը՝ Գառն Աստծո

Ահավասիկ Քրիստոսը՝ Գառն Աստծո

Եվ ամենքը զարմանում էին Աստծո մեծագործությունների վրա

Եվ ամենքը զարմանում էին Աստծո մեծագործությունների վրա