Օրվա պատգամ

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 7.37-52

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 7.37-52

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 10.11-16

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 10.11-16

Աւետարան ըստ Ղուկասի 2.41-52

Աւետարան ըստ Ղուկասի 2.41-52