Օրվա պատգամ

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 2.12-22

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 2.12-22

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 3.22-36

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 3.22-36

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 3.13-21

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 3.13-21