Օրվա պատգամ

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 15.17-25

Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 15.17-25

Աւետարան ըստ Ղուկասի 10.21-24

Աւետարան ըստ Ղուկասի 10.21-24

Աւետարան ըստ Ղուկասի 10.21-24

Աւետարան ըստ Ղուկասի 10.21-24