Օրվա պատգամ

Եսայու մարգարէութիւնը 42.1-8

Եսայու մարգարէութիւնը 42.1-8

Պօղոս առաքեալի թուղթը եփեսացիներին 3.14-4.13

Պօղոս առաքեալի թուղթը եփեսացիներին 3.14-4.13

Յովէլի մարգարէութիւնը 2.21-31

Յովէլի մարգարէութիւնը 2.21-31