Թեմեր և Պատվիրակություններ

Տեղի ունեցաւ Գերմանիոյ Հայոց Թեմի հերթական Թեմական-Պատգամաւորական Ժողովը

10 եւ 11 Յունիս 2017 շաբաթավերջին Առաջնորդարանի յարկին տակ ի Քէօլն տեղի ունեցաւ Գերմանիոյ Հայոց Թեմին Թեմական-Պատգամաւորական հերթական Ժողովը` նախագահութեամբ Գերմանիոյ Հայոց Բարեջան Առաջնորդ Բարձշ. Տ. Գարեգին Արքեպս. Պեքճեանի եւ ատենապետութեամբ Տոքթ. Խաչիկ Կազէրի: Ժողովին ներկայ գտնուեցան  Թեմի հովանիին ներքոյ գործող 15 համայնքներու շուրջ 40 աշխարհական պատգամաւորներ, ինչպէս նաեւ Թեմէն ներս իրենց հոգեւոր ծառայութիւնը բերող 6 եկեղեցականներ:

Ժողովի բացումէն ետք Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Սերովբէ Վրդ. Իսախանեան, ԹՊԺ-ի Դիւանի Ատենապետ Տոքթ. Խաչիկ Կազէր եւ Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ պրն. Սերովբէ Օտապաշեան շնորհաւորեցին Թեմակալ Առաջնորդ Բարձշ. Տ.  Գարեգին Արքեպս. Պեքճեանը՝  Կ. Պոլսոյ Նուիրապետական Աթոռի Պատրիարքական Տեղապահ ընտրուելու առիթով: Անոնք նորընտիր Պատրիարքական Տեղապահին մաղթեցին ուժ, կորով եւ կարողութիւն՝ իր պատասխանատու առաքելութիւնը Աստուծոյ օրհնութեամբ յաջողութեամբ պսակելու համար: Այնուհետ ԹԽ-ի Բ Ատենապետ պրն. Արա Վարդանեան ամփոփ գիծերու մէջ ներկայացուց Թեմին 25 տարիներու գործունէութիւնը:

Երկօրեայ նիստերու ընթացքին Թեմական-Պատգամաւորական Ժողովը քննարկեց օրակարգային զանազան հարցեր: Պատգամաւորներուն ներկայացուեցան Առաջնորդարանի գործունէութեան 2016 թուականի տեղեկագրութիւնն ու նիւթական հաշուետւութիւնը, որոնց շուրջ տրուեցան նաեւ անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ: Համայնքներու վարչութեանց ատենապետները եւ ընտրեալ պատգամաւորները առիթ եւ ժամանակ ունեցան խօսելու իրենց համայնքներու գործունէութեան, ունեցած դժուարութիւններու եւ մտահոգութիւններու մասին: Երկօրեայ նիստերու օրակարգը կը ներառնէր զանազան այլ հարցեր եւս, ինչպէս օրինակ՝  Թեմի 2016 թուականի հոգեւոր գործունէութիւնը, գերմանահայ միութիւններու եւ հաստատութիւններու, ինչպէս նաեւ Գերմանիոյ մէջ ՀՀ Դեսպանութեան հետ փոխհամագործակցութիւնը, Թեմակալ Առաջնորդի յայտարարութիւնը եւ այլն: Ներկայացուած նիւթերու շուրջ տեղի ունեցան աշխոյժ եւ օգտակար քննարկումներ, յայտնուեցան եւ մշակուեցան զանազան առաջարկութիւններ, որոնք յանձնուեցան Թեմական Խորհուրդին ապագայ քննարկումներու եւ ի պահանջել հարկին գործադրութեան համար:

Կիրակի օրուայ նիստի ընթացքին յատուկ յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ Թեմակալ Առաջնորդ Գարեգին Սրբազան: Առաջնորդ Սրբազան ժողովականներուն տեղեկացուց, որ ինք 31 Դեկտեմբեր 2017 թուականով պիտի հրաժարի Գերմանիոյ Հայոց Առաջնորդի պաշտօնէն, իսկ մինչ այդ տրուած ըլլալով, որ ընտրուած է Պատրիարքական Տեղապահ եւ մեծաւ մասամբ պիտի բացակայի Թեմէն, Առաջնորդական Փոխանորդ Սերովբէ Վրդ. Իսախանեանը լիազօրած է ստանձնելու Թեմին գործունէութիւնը ղեկավարելու պարտականութիւնները: Ան իր վստահութիւնը յայտնեց, որ Սերովբէ Հայր Սուրբ, որ կը վայելէ թեմական եւ համայնքային մարմիններու եւ հաւատացեալ ժողովուրդին սէրն ու յարգանքը, ամենայն պատասխանատւութեամբ պիտի փոխարինէ իրեն եւ համակարգէ Առաջնորդարանի եւ իրեն կապուած համայնքներու գործունէութիւնը: Առաջնորդ Սրբազան կոչ ըրաւ ժողովականներուն աջակից ու լծակից ըլլալ Առաջնորդական Լիազօր Փոխանորդին եւ հայցեց Աստուծոյ օրհնութիւնն ու օգնականութիւնը իրեն: Ներկաները ծափահարութիւններով իրենց ուրախութիւնն արտայայտեցին Թեմակալ Առաջնորդի կատարած տնօրինութեան առիթով: Հայր Սերովբէ իր ակնածանքն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Թեմակալ Առաջնորդին եւ վստահեցուց, որ ամենայն բարեխղճութեամբ պիտի կատարէ իրեն փոխանցուած իրաւասութիւններն ու պարտականութիւնները:

Թեմակալ Առաջնորդ Գարեգին Սրբազան տեղեկացուց նաեւ, որ մօտ ապագային Թեմական Խորհուրդի հետ համախորհուրդ կ’որոշուի արտեհերթ ԹՊԺ գումարելու թուականը եւ մինչեւ տարեվերջ տեղի կ’ունենայ նոր Թեմակալ Առաջնորդին ընտրութիւնը՝ ըստ թեմական կանոնադրութեան համապատասխան տրամադրութիւններու: Առաջնորդ Սրբազանը նշեց նաեւ, որ ինք պիտի փափաքէր, որ գումարուելիք ԹՊԺ-ը նոր Թեմակալ Առաջնորդ ընտրէ Սերովբէ Վրդ. Իսախանեան եւ իր ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնեց իրեն:

ՀՀ Դեսպանութեան հետ փոխհամագործակցութեան օրակարգային հարցի քննարկման սկզբին Առաջնորդ Սրբազանին հրաւէրով ԹՊԺ-ին միացաւ նաեւ Գերմանիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան մեծայարգ տիար Աշոտ Սմբատեան: Դեսպանն իր ուրախութիւնն յայտնեց հրաւէրի համար եւ նշեց, որ նաեւ այսւոհետ պատրաստ է ամէն ջանք ներդնել սերտացնելու փոխշահաւէտ համագործակցութիւնը Առաջնորդարանի եւ անոր հովանիի տակ գործող համայնքներու հետ: Պատգամաւորները առիթ ունեցան Դեսպանին յղելու իրենց հարցերն ու մտահոգութիւնները, որոնց մասին յարգարժան պարոն Դեսպանը տուաւ անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ: Յարգարժան Դեսպանը մանրամասնօրէն անդրադարձաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Գերմանիոյ պետական, դիւանագիտական եւ տնտեսական փոխյարաբերութիւններուն, Արցախի հարցին մէջ Գերմանիոյ կեցուածքին եւ հնարաւոր զարգացումներուն:

Երկօրեայ ժողովը փակուեցաւ Առաջնորդ Սրբազանի օրհնութեան խօսքով, որուն յաջորդեց «Պահպանիչ» աղօթքը եւ միասնական արտասանուած Տէրունական Աղօթքը:

Դիւան Առաջնորդարանի

11 Յունիս 2017

Place for supporters
& advertisement