Նվիրապետական Աթոռներ

Ապրիլի 16-ը Երուսաղէմում

16 Ապրիլ, 2017-ին, Առաւօտեան ժամը 2:30-ին (կէսգիշերէն ետք) Ս. Յակոբեանց Միաբանութիւնը մուտք գործեց Ս. Յարութեան Տաճար, ապա Հայոց Վերնամատրան մէջ կատարուեցաւ Գիշերային եւ Առաւօտեան Ժամերգութիւն:

Առաւօտեան Ժամերգութեան Հարց շարականի երգեցողութեամբ Միաբան Հայրեր ու Ժառանգաւոր սաներ թափօրով Հայոց Երկրորդ Գողգոթայէն վար իջնելով սկսան եռադարձ թափօրը Քրիստոսի Ս. Գերեզմանի շուրջ: Թափօրին կը մասնակցէին նաեւ սրբատեղեաց մէջ Հայոց հետեւակ` Ղպտի եւ Ասորի եկեղեցիները:

Առաւօտեան ժամը 6:30-ին տեղի ունեցաւ Հայոց երկորդ մուտքը Ս. Յարութեան Տաճար: Ճաշու ժամերգութեանը յաջորդեց Հանդիսաւոր Ս. Պատարագը Քրիստոսի Ս. Գերեզմանին վրայ:

Օրուան Պատարաքիչն էր Հոգշ. Տ. Պարետ Ծ. Վրդ. Երէցեան: Պատարագէն յետոյ Ոստիկանատան առջեւէն թափօրով ու երգեցողութեամբ Միաբանութիւնը Պատրիարքարան բարձրացաւ յարութեան աւետիսը Պատրիարք Սրբազան Հօր փոխանցելու:

Երեկոյեան ժամը 4:00-ին, նախագահութեամբ Ս. Աթոռոյ Գահակալ` Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի կատարուեցաւ Մեծահանդէս Անդաստան Մեծ բակին մէջ:

Դիտել սկզբնաղբյուրը
Place for supporters
& advertisement