Հարցեր և պատասխաններ

Կարո՞ղ է քահանան խոստովանությունն ուրիշի հայտնել

Ո՛չ, չի կարող:

554 թ. տեղի ունեցած Դվինի Բ ժողովի 19-րդ կանոնում հստակ նշվում է, որ եթե քահանան խոստովանությունը պատմի մեկ այլ մարդու, ապա կզրկվի քահանայական իր կարգից:

Խոստովանության գաղտնիությունը և ոչ հրապարակելի լինելն ամրագրված են նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով (հոդ. 86. 5)՝ արձանագրելով, որ խոստովանահայրը որպես վկա չի կարող կանչվել կամ հարցաքննվել:

Place for supporters
& advertisement