Նվիրապետական Աթոռներ

Տնտեսական օրակարգով հանդիպում Պատրիարքարանի մէջ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ, 27 Օգոստոս 2020, Հինգշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի դահլիճին մէջ տնտեսական օրակարգով ժողով մը տեղի ունեցաւ։ Ժողովի մասնակցեցան՝ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի Խնամակալութենէն՝ Միհրան Օնուր, Գարակէօզեան Տան Խնամակալութենէն՝ Գարուն Գովան, Ս. Խաչ Դպրեվանքի Խնամակալութենէն՝ Վարուժան Պուլկան, Գատըգիւղի Թաղային Խորհուրդէն՝ Սարվէն Սէրթշիմշէք, Պէյքօզի Թաղային Խորհուրդէն՝ Արէտ Չիչէքէքէր, ինչպէս նաեւ Արեգ Ֆէրահեանի գլխաւորած երիտասարդ տնտեսագէտներէ բաղկացեալ խումբ մը եւ Հայ Համայնքի Հիմնարկներու Միութեան (ԷՐՎԱՊ)ի համակարգող՝ Խոսրով Քէօլէդաւիթօղլուն։

Ժողովը սկսաւ Պատրիարք Հօր բացման աղօթքով ու բարեմաղթութիւններով։ Նորին Ամենապատուութիւնը անդրադարձաւ ժողովի օրակարգին մասին եւ յայտնեց թէ համայնքային կեանքէ ներս տնտեսական համագործակցութիւնը առաւել եւս կարեւորութիւն ստացած է։ Այս առումով, ԷՐՎԱՊ-ի կողմէ եւս առաջարկուած է ենթա-յանձնախումբեր կազմել՝ վարչութիւններու միջեւ տնտեսական համագործակցութիւնը առաւել եւս զօրացնելու նպատակաւ։ Այս ուղղութեամբ պատրաստական աշխատութիւնները տարուած ըլլալով, պիտի ներկայացուէին երկու ենթա-յանձնախումբերը, որոնցմէ մին պիտի բաղկանար տնտեսագէտներէ, իսկ միւսը վարչայիններէ։ Այսպիսիով համայքային տնտեսական ընդհանուր պատկերը տեսնելու առիթ պիտի ստեղծուէր որմէ յետոյ աւելի դիւրին պիտի ըլլար՝ արժեւորումներ ընել։
Պատրիարք Հայրը յատկապէս անդրադարձաւ ներկայ երիտասարդներու պատրաստակամութեանց եւ շնորհաւորեց համայնքային կեանքէ ներս իրենց ստանձնած պատասխանատուութիւնը։ Իրենց մասնակցութեամբ թարմ ուժ պիտի միանար վարչական կեանքին ու այս ծրագիրով անոնք իրենց գիտութիւնը ի գործ դնելու առիթ պիտի գտնէին։ Պատրիարք Հայրը յոյս յայտնեց որ, ապագային անոնք եկեղեցիներու վարչական կազմերէ ներս եւս պաշտօն ստանձնեն։

Նախ յայտնուեցաւ թէ՝ Պատրիարքական Աթոռոյս Ելեւմտից Յանձնախումբի անդամներէն՝ Արեգ Ֆերահեանի առաջնորդութեամբ ու Մուրատ Պէրպէրօղլուի եւ Վարդավառ Ճավաքի ներդրումով կազմուած է ներհամայնքային ելեւմտից խումբ մը, որուն կ՚անդամակցին. Յակոբ Յակոբօղլու, Աքսէլ Շահինկէօզ, Արա Քուրթօղլու, Արարատ Տէօնէլ, Արէն Սաղըրօղլու, Արի Տէլկի, Արի Թիւթիւնճիւօղլու, Արման Չիչէքօղլու, Արման Քէնտիրլի, Արթուն Օտապաշեան, Պուրակ Էօզակազար, Կարպիս Պօղազլը, Լիանա Մարաշլեան, Նորա Սապահ, Նորա Շիրինօղլու, Նորէկ Շէն, Սեւան Չօրլուօղլու, Սեւան Մուրատեան, Թարա Տէօքմէճի եւ Վահան Ալեանաքեան։ Այս խումբի անդամները, իրենց մօտն ունենալով, Պատրիարքական Աթոռոյս Ելեւմտից Յանձնախումբը, վարչութիւններու կողմէ ներկայացուած հաշուեցուցակները պիտի քննարկեն եւ վերլուծումներ պիտի կատարեն։ Խումբի անդամներու բոլորն ալ կը պաշտօնավարեն յատուկ հաստատութեանց մէջ եւ իրենց մասնագիտութեամբ պիտի մօտենան ներկայացուած հաշիւներուն։ Իրենց աշխատութիւնը նաեւ եկեղեցեաց վարչութեանց համար խորհրդակցութեան բնոյթ պիտի ունենայ։ Ժողովի մասնակից երիտասարդներ, իրենք զիրենք ծանօթացուցին եւ համայնքային վարչային կեանքի մասին տեղեկութիւններ ստացան։

Ապա, ներկայացուեցաւ նաեւ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի, Գարակէօզեան Տան, Ս. Խաչ Դպրեվանքի, Օրթագիւղի, Գատըգիւղի եւ Պէյքոզի ներկայացուցիչներէ բաղկացեալ միւս ենթա-յանձնախումբը։ Վարչութեանց անդամներէ բաղկացեալ այս խումբին պիտի յղուի ելեւմտից յանձնախումբի աշխատութիւնները եւ առաջարկները։ Այս խումբը իր ստացած տեղեկութիւնները պիտի մշակէ եւ պիտի ներկայացնէ ԷՐՎԱՊ-ին։

Խորհրդակցական այս աշխատութիւնը առաջին հերթին իր օրակարգին վրայ պիտի ունենայ 2020-2021 տարեշրջանին վարժարաններու օժանդակութիւն մատուցանելու հրամայականը։ Այս ուղղութեամբ նկատի պիտի առնուին անցեալ տարիներու հաշուեցուցակները։

Place for supporters
& advertisement