ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՅՐ

«ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՅՐ»

Երևան-Սբ Էջմիածին, 1991 թ.,
գործ՝ Գրիգոր Խանջյանի

Place for supporters
& advertisement