Նվիրապետական Աթոռներ

Գումարուեցաւ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Միաբանական Ընդհանուր Ժողովի 4-րդ նիստը

Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Միաբանական Ընդհանուր Ժողովի 4-րդ Նիստը գումարուեցաւ 13-15 Հոկտեմբեր, 2015 օրերուն, Պատրիարքարանի դահլիճին մէջ, նախագահութեամբ` Ամենապատիւ Պատրիարք` Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի եւ մասնակցութեամբ 25 միաբան Հայրերու:

Միաբանական Ընդհանուր Ժողովին ներկայացուեցաւ 2014 տարւոյ հաշուե-տուութիւնը եւ 2015 եւ 2016 տարիներու նախահաշիւները: Միաբան Հայրեր բծախնդրօրէն քննարկեցին Տնօրէն Ժողովոյ, Կալուածոց եւ Ելեւմտից Տեսչութեանց տեղեկատուութիւններն ու հաշուետուութիւնները:

Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը գնահատանքով ընդունեց Տնօրէն Ժողովոյ եւ Ելեւմտից Տեսչութեան տեղեկատուութիւնը եւ 2014 տարւոյ հաշուետուութիւնը վաւերացուց:

Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ Կալուածական գոր-ծառնութեանց հարցերով եւ վարձակալական կանոն մը եւս հաստատեց, ըստ Կանոնադրութեան երրորդ անգամ քուէարկելով, որ յետ այսու վարձակալական մէկէն մինչեւ քսանհինգ տարի ժամանակաշրջան ընդգրկող որեւէ համաձայնագիր վաւերացուի Տնօրէն Ժողովի կողմէ եւ համաձայնագրերը ստորագրուին նուազագոյն երեք անձերու կողմէ` Պատրիարք Սրբազան Հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, Տեղապահի կամ Պատրիարքական Փոխանորդի), Լուսարարապետի, Տնօրէն Ժողովի Ատենապետի եւ Կալուածոց Տեսչի կողմէ:

Իսկ քսանհինգէն առաւելագոյն քառասունինը տարիներու ժամանակաշրջան ընդգրկող համաձայնագրերը, Տնօրէն Ժողովը պարտի ներկայացնել Միաբանական Ընդհանուր Ժողովին` վաւերացման համար: Այդ վաւերացուած համաձայնագրերը կը ստորագրուին նուազագոյն երեք անձերու կողմէ` Պատրիարք Սրբազան Հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, Տեղապահի կամ Պատրիարքական Փո-խանորդի), Լուսարարապետի, Միաբանական Ժողովի Ատենապետի եւ Տնօրէն ժողովի Ատենապետի կողմէ:

*Քառասունինը տարիներէ աւելի պայմանագիր կնքելու ստիպողականութեան պարագային, որպէս բացառութիւն վերոյիշեալ կանոնին, համաձայնագիրը կը վաւերացուի միայն Միաբանական Ընդհանուր ժողովին կողմէ` գործադրելով ստորագրութեան համար վերեւ նշուած նոյն անձերը:

Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը իր աւարտին հասաւ Հինգշաբթի 15 Հոկտեմբեր, 2015-ին երեկոյեան: Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր միաբան հայրերուն եւ Միաբանական Ընդհանուր Ժողովի Դիւանին, ապա յոտնկայս Սուրբ Աթոռոյս «Օրհներգ»-ով եւ Պատրիարք Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»-ով փակուեցաւ Միաբանական Ընդհանուր Ժողովի 4-րդ Նիստը:

ԴԻՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅ

Place for supporters
& advertisement